Borgerrapporten for 2015 er nu at finde på Kollegiets hjemmeside! Du finder rapporten på Kollegiets Dokumentationsdel