Hjemløse fastholdes ofte i hjemløshed pga. gæld. Derfor tilbyder WeShelter gratis og frivillig økonomirådgivning til beboerne på Kollegiet Gl. Køge Landevej og på WeShelters øvrige institutioner.

Hvis en hjemløs har stor gæld til boligselskaber, elselskaber el.lign., kan det begrænse mulighederne for at flytte i egen bolig.

Hvis en hjemløs ikke har fået rettet sin forskudsopgørelse, kan det betyde, at rådighedsbeløbet bliver forkert, og lavere, end det behøver være.

Her kommer du, som frivillig økonomirådgiver, på banen.

Hvad laver en frivillig økonomirådgiver?

 • Du mødes med beboerne og finder ud af, hvad deres behov er.
 • Du lægger budgetter og gældsoverblik.
 • Du hjælper med at læse forskuds- og årsopgørelser og rette dem, hvis der er fejl.
 • Du hjælper med at kontakte kreditorer og offentlige myndigheder for at få afklaring på beboernes gældssituationer, og for at lave gode afdragsaftaler for beboerne.
 • Du kan fungere som bisidder i fx fogedretten.
 • Du er i tæt kontakt med de frivillige koordinatorer i økonomirådgivningen og med personalet på Kollegiet.

Hvem er du?

 • Du har en faglig baggrund inden for jura, økonomi, socialrådgivning eller tilsvarende.
 • Du er åben og rummelig som menneske.
 • Du er stabil, og møder op til alle aftalte møder – hver gang.
 • Du er afklaret og resursestærk. Du er ikke selv tidligere hjemløs eller tidligere misbruger.
 • Du kan afsætte 3 timer om ugen til det frivillige arbejde.

Hvad giver det dig, at være frivillig økonomirådgiver?

Du bliver en del af et stort og veletableret hold af økonomirådgivere, som brænder for deres frivillige arbejde.

Både dine gode idéer og dine frustrationer bliver hørt – og du bliver taget med på råd, når projektet udvikler sig.

Du bliver tilbudt en række kurser om målgruppens problematikker, som både er spændende og relevante, og som hjælper dig til at håndtere målgruppen på den bedste måde.

Du får en indsigt i en anden verden, som du måske kan bruge fagligt, og som du i hvert fald vil kunne bruge personligt.

Vi holder dig fagligt opdateret ift. ændret lovgivning og praksis, som har konsekvenser for beboerne.

Vil du vide mere, så kontakt:

Sara Troense, WeShelter
Tlf.: 20 48 31 12
Mail: st@weshelter.dk