Andre lignende boformer i København
Mændenes Hjem
RG60
Herberget Hillerødgade
KFUM´s Kollegium
Herbergscentret Sundholm
Hørhuset
Kofoed Skole

Andre lignende boformer i Region Hovedstaden
Skansegården
Overførstergården
Blå Kors Pensionat
Lærkehøj
Forsorgshjemmet Solvang
Lænke Pensionatet
Tornehøjgård

Organisationer
WeShelter
Kirkens Korshær
Blå Kors
Lænken
Frelsens Hær
KFUM´s sociale arbejde
SAND

Diverse
Udsatterådet i København
Rådet for socialt udsatte
SBH Boformer
Fælles Ansvar 2
Bo Liv – viden om indsats i botilbud