Er du hjemløs?

Er du hjemløs?

Kollegiet Gl. Køge Landevej er en boform for hjemløse, som drives af WeShelter. Kollegiet er dermed en selvejende boform med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Kollegiet en midlertidig boform under Servicelovens §107 og §110.

Huset rummer 97 pladser, som er fordelt med 23 §107 pladser (mænd og kvinder) og 74 §110 pladser (kun mænd)

Beboerne i både §107 og §110 er kendetegnet ved at have multiple psykosociale problemer. En stor del af beboerne har misbrugsrelaterede problemstillinger, der påvirker deres somatiske tilstand og deres sociale forhold. De har ofte intet eller begrænset netværk, få interesser og økonomiske problemstillinger. Det er ligeledes kendetegnende for målgruppen, at de er psykisk sårbare. En del af målgruppen oplever ligeledes en kulturudfordring bl.a. i forhold til generel samfundsforståelse og integration, idet nogle er af anden etnisk herkomst.


Forespørgsler om ledigt værelse på Kollegiets herberg (§110):

Kontakt os mellem klokken 09:00 – 20:00 i hverdage.
Telefonnummer: 3630 4321


Visitation til et værelse i Kollegiets botilbud (§ 107):

Samarbejdspartnere bedes henvende sig til Hjemløseenheden.
Læs mere om Hjemløseenheden og hvad de kan hjælpe med HER

Tryk HER for en oversigt over andre tilbud til hjemløse i Danmark (eksternt link)


Vores tilbud