Ledelse og Administration

Ledelse og Administration

Oversigt over Kollegiets ledelse og administrative medarbejdere

Ledelse og administration

Kjeld
Forstander

Jørgen
Souschef

Mari-Ann
Bogholder/administration

Kollegiets Organisationsdiagram