Politisk debataften på Kollegiet

Mandag den den 28. oktober blev der, som optakt til kommunalvalget, afholdt en politisk debataften. Debatten var hektisk, og rigtig mange af Kollegiets beboere havde gode spørgsmål til poltikerne.

Poltikere der sad i panelet:

–          Signe Færch (Ø)

–          Henrik Appel (A)

–          Henrik Svendsen (O)

–          Karina Rohrberg Jessen (V)

Hanne Thomsen, som er formand for Missionen blandt Hjemløse, og som også sidder i Kollegiets bestyrelse, var mødeleder.