Borgerrapporten for 2015 er nu at finde på Kollegiets hjemmeside!

Du finder rapporten på Kollegiets Dokumentationsdel