Botilbuddet §107

Botilbuddet §107

Kollegiets botilbud rummer i alt 23 pladser, som delt op i 3 etagegange hvor der bor 7-8 beboere på hver etage.

Målgruppe

Borgere over 25 år med sociale og psykiske problemstillinger. Borgerne har
typisk en eller flere af følgende problemstillinger:

  • Personlighedsforstyrrelser, angst og depression
  • Lette fysiske funktionsnedsættelser forårsaget af langvarig social udsathed og eller misbrug
  • Problematisk forbrug af rusmidler, typisk alkohol og hash
  • Vanskeligheder ved at indgå i konstruktive fællesskaber
  • Derudover har en mindre andel af borgerne et opioid-misbrug. Dog skal borgeren være i et positivt stabilt behandlingsforløb

For mere uddybende information om målgruppen for et ophold i Kollegiets § 107, tryk her: Målgruppe §107.

Visitation til et værelse i Kollegiets botilbud (§ 107): Samarbejdspartnere kan rette henvendelse til Hjemløseenheden under Borgercenter Voksne på tlf. 3317 4122. Læs mere om Borgercenter Voksne HER

Om tilbuddet

Værelset varierer fra 16 – 24m2 og består af en lille entré med klædeskab og en håndvask. Til enkelte værelser er der desuden tilknyttet eget toilet og sovekammer. Værelset er møbleret og der er et køleskab. Der er vaskeri og netværksmulighed i Kollegiets café.

Til hver etage er der tilknyttet en eller flere kontaktperson(er). I løbet af sit midlertidige ophold på Kollegiet arbejdes der kontinuerligt med pædagogiske planer og sundhedsplaner. Disse laver man i samarbejde med sin kontaktperson. Den pædagogiske plan og sundhedsplan skal beskrive hvilke kort- og langsigtede ønsker borgeren har for egen situation og bolig, hvad der skal arbejdes med under opholdet på Kollegiet, samt hvilke ønsker til støtte og hjælp borgeren har for at nå sine mål. Den pædagogiske plan og sundhedsplan skal understøtte den sociale handleplan som myndighedscenteret udarbejder sammen med borgeren.

På hver etage er valgt en beboer som er etagens repræsentant i beboerrådet. Beboerrådet holder møde 1 gang om måneden.

Kollegiet samarbejder med mange forskellige instanser som kan hjælpe i forhold til at afklare problemstillinger i forhold til f.eks helbred/sundhed, økonomi/økonomiske rådgivning, job/beskæftigelse. Kollegiet har tilknyttet en fast socialrådgiver der er til rådighed på matriklen 3 dage om ugen. Derudover kommer Sundhedsteamet fast på Kollegiet.

For § 107 tilbuddet er det gældende, at beboerne har behov for en længerevarende pædagogisk indsats, inden de er klar til anden permemant boform bolig.

Kollegiets § 107 er døgnbemandet.

Henvendelse til Kollegiets botilbud (§107) på tlf.: 3630 4321. Telefonen er åben døgnet rundt.

Tilgængelighedsrapporten fra Mærkeordningen God Adgang informerer samarbejdspartnere om adgangsforholdene til og på Kollegiet. Følg linket til den fulde rapport: Mærkeordningen God Adgang