I botilbuddet er i alt 23 pladser, som delt op i 3 etagegange hvor der bor 7-8 beboere på hver etage. Hver etage har et fælles køkken, samt 3 toiletter/baderum. Værelset varierer fra 16 – 24m2 og består af en lille entré med klædeskab og en håndvask. Værelset er møbleret og der er et køleskab. Der er vaskeri og netværksmulighed på Kollegiet.

Der afholdes der gangmøde en gang om ugen, hvor kontaktpersonen oplyser om hvad der sker på Kollegiet, nye tiltag fra forskellige myndigheder, nyt til og fra beboerrådet m.m. Derudover drikker vi en kop kaffe og taler om hvordan det går på etagerne.

På hver etage er valgt en beboer som er etagens repræsentant i beboerrådet. Beboerrådet holder møde 1 gang om måneden.

Til hver etage er der tilknyttet en kontaktperson. I løbet af de første 6 uger man bor på Kollegiet vil man blive tilbudt at få lavet en pædagogisk plan og sundhedsplan. Denne laver man i samarbejde med sin kontaktperson. Den pædagogiske plan og sundhedsplan skal beskrive hvilke kort- og langsigtede ønsker borgeren har for egen situation og bolig, hvad der skal arbejdes med under opholdet på Kollegiet, samt hvilke ønsker til støtte og hjælp borgeren har for at nå sine mål.

Kontaktpersonen vil oplyse om hvilke instanser det vil være relevant at inddrage samt hjælpe med at kontakte disse hvis det ønskes. Den pædagogiske plan og sundhedsplan skal understøtte den sociale handleplan som myndighedscenteret udarbejder sammen med borgeren.

Kollegiet samarbejder med mange forskellige instanser som kan hjælpe i forhold til at afklare problemstillinger i forhold til f.eks helbred/sundhed, økonomi/økonomiske rådgivning, job/beskæftigelse. Kollegiet har tilknyttet en fast socialrådgiver der er til rådighed på matriklen 3 dage om ugen. Derudover kommer Sundhedsteamet fast på Kollegiet.

Kollegiet tilbyder ture, aktiviteter og fejring af en del traditioner.

Personalenormering:

  • 1 afdelingsleder
  • 1 sygeplejerske
  • 9 kontaktpersoner (2 Sosu-assistenter og 7 pædagoger)

Kollegiets § 107 er døgnbemandet.

For mere information om målgruppen for et ophold i Kollegiets § 107, følg linket: Målgruppe §107

Henvendelse til Kollegiet på telefon 36 30 43 21

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet:
Mandag til fredag: 09.00 – 21.00

Tilgængelighedsrapporten fra Mærkeordningen God Adgang informerer borgere og samarbejdspartnere om adgangsforholdene til og på Kollegiet. Følg nedenstående link til den fulde rapport:

Mærkeordningen God Adgang