Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Herberget §110

Herberget §110

Der er på Kollegiets §110 er der plads til 74 borgere (kun mænd).
Optag på Kollegiets herberg sker gennem Kollegiet efter henvendelse.

Målgruppe

 • At være over 25 år, mand og hjemløs.
 • At være selvhjulpen og kunne forestå rengøring på eget værelse og fællesområder.
 • At kunne holde og forestå egen hygiejne.
 • At være selvhjulpen dvs. at beboeren ikke er plejekrævende, men mobil.
 • At være psykisk velfungerende dvs. at beboeren ikke har en udadreagerende adfærd.
 • At ville indgå i et forpligtende samarbejde med personalet.

På Kollegiet findes accept af den enkelte beboers anvendelse af alkohol og/eller lægeordineret medicin. Ved anvendelse af hårde stoffer forventes det, at beboer er i rusmiddelbehandling.

Der må ikke indtages ulovlige stoffer på Kollegiet.

Kerneydelser fra medarbejderne på Kollegiet på § 110:

 • At yde beboerne hjælp til selvhjælp i forhold til egen situationen, samt at der etableres en god og konstruktiv kontakt til offentlige myndigheder.
 • At yde omsorg og akut hjælp til indflyttede beboere.
 • At afklare beboeres situation i tæt samarbejde med Hjemløseenheden.

Personalenormering:

Der er på Kollegiets §110 plads til 74 beboere.

 • Én teamkoordinator
 • 8 kontaktpersoner

NB. Der gøres opmærksom på, at der på Kollegiet IKKE er pædagogisk døgndækning. Beboerne i § 110 har dog mulighed for, at kunne kontakte Kollegiets rådighedsvagt udenfor åbningstid.

Det faste personale er på Kollegiet på følgende tidspunkter:
Mandag til fredag: 08.00 – 22.00
NB! Der er ikke fast personale i weekenden. Ved brug for akut hjælp kan rådighedsvagt kontaktes.

Henvendelse til Kollegiet på telefon 36 30 43 21

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet:
Mandag til fredag: 09.00 – 21.00

Opholdsbetaling: opkræves forud. Opholdsbetalingen for beboere der bor på Kollegiets herberg er 2610,- pr. mdr.
NB! Vigtig info til borgere, som bor på Kollegiets herberg, men ikke er københavnere:
Hjemkommunen skal fremover selv opkræve egenbetalingen for borgeren.  Regningen vil blive fremsendt fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, Økonomiservice.