Herberget §110

Der er på Kollegiets §110 er der plads til 74 borgere (kun mænd).
Optag på Kollegiets herberg sker gennem Kollegiet efter henvendelse.

Målgruppe

 • At være over 25 år, mand og hjemløs.
 • At være selvhjulpen og kunne forestå rengøring på eget værelse og fællesområder.
 • At kunne holde og forestå egen hygiejne.
 • At være selvhjulpen dvs. at beboeren ikke er plejekrævende, men mobil.
 • At være psykisk velfungerende dvs. at beboeren ikke har en udadreagerende adfærd.
 • At ville indgå i et forpligtende samarbejde med personalet.

På Kollegiet findes accept af den enkelte beboers anvendelse af alkohol og/eller lægeordineret medicin. Ved anvendelse af hårde stoffer forventes det, at beboer er i rusmiddelbehandling.

Der må ikke indtages ulovlige stoffer på Kollegiet.

Kerneydelser fra medarbejderne på Kollegiet på § 110:

 • At yde beboerne hjælp til selvhjælp i forhold til egen situationen, samt at der etableres en god og konstruktiv kontakt til offentlige myndigheder.
 • At yde omsorg og akut hjælp til indflyttede beboere.
 • At afklare beboeres situation i tæt samarbejde med Hjemløseenheden.

Personalenormering:

Der er på Kollegiets §110 plads til 74 beboere.

 • Én teamkoordinator
 • 8 kontaktpersoner

NB. Der gøres opmærksom på, at der på Kollegiet IKKE er pædagogisk døgndækning. Beboerne i § 110 har dog mulighed for, at kunne kontakte Kollegiets rådighedsvagt udenfor åbningstid.

Det faste personale er på Kollegiet på følgende tidspunkter:
Mandag til fredag: 08.00 – 21.00
NB! Der er ikke fast personale i weekenden. Ved brug for akut hjælp kan rådighedsvagt kontaktes.

Henvendelse til Kollegiet på telefon 36 30 43 21

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet:
Mandag til fredag: 09.00 – 20.00

Opholdsbetaling: opkræves forud. Opholdsbetalingen for beboere der bor på Kollegiets herberg er 2730,- pr. mdr.
NB! Vigtig info til borgere, som bor på Kollegiets herberg, men ikke er københavnere:
Hjemkommunen skal fremover selv opkræve egenbetalingen for borgeren.  Regningen vil blive fremsendt fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, Økonomiservice.