Beboerråd

Beboerråd

På Kollegiet har vi et beboerråd repræsenteret af en beboer fra hver etage på Kollegiet, en medarbejderrepræsentant samt Kollegiets forstander.

På disse møder orienteres beboerne om planer, problemstillinger mm.

Møderne afholdes månedligt.

Jvf. vores vedtægterne så er Beboerrådets formål at bidrage til, at Kollegiet fungerer bedst muligt i forhold til beboere og ansatte, og at varetage beboernes interne interesser og udvikle og styrke den interne kontakt til gavn for Kollegiets miljø.

Beboerrådets arbejde er upolitisk.

Beboerrådet består af én beboerrepræsentant fra hver etage i alle blokkene, én medarbejderrepræsentant og én ledelsesrepræsentant.
I løbet af året afholdes der beboerrådsmøder ca. én gang måneden.