På Kollegiet har vi et beboerråd repræsenteret af en beboer fra hver etage på Kollegiet, en medarbejderrepræsentant samt Kollegiets forstander. Møderne afholdes månedligt. På disse møder orienteres beboerne om planer, problemstillinger mm.