Kollegiet er en selvejende institution, og her dermed en bestyrelse, som ser ud som følger:

Jens Andreas Christensen (formand)
Mads Engholm (næstformand)
Anna Lilje Flyverbom
Hanne Thomsen
Svend Aage Hjelm

Bodil Kjær (medarbejderrepræsentant)
Forstander: Nikolaj Olsen