Bestyrelse

Bestyrelse

Kollegiet er en selvejende institution, og her dermed en bestyrelse, som ser ud som følger:

Anna Lilje Flyverbom (formand)
Mads Engholm (næstformand)
Heiner Lützen Ank
Mikael Jakshøj
Ida Balling

Andreas Sorgenfrei (medarbejderrepræsentant)
Nikolaj Olsen