Etisk profil

Etisk profil

“En aktiv vej til et meningsfuldt liv”

Med vores etiske profil ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger og bærende værdier, der ligger til grund for det daglige arbejde på Kollegiet. Vores mål er at sikre faglig kvalitet og omtanke i det daglige arbejde, samt at værne om de gode relationer – til kollegaer, beboere og samarbejdspartnere.

I vores daglige arbejde kommer vi ofte til at stå i vanskelige – og udfordrende – etiske dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal handle: Hvor langt skal vi gå for at sikre den enkelte et godt og meningsfuldt liv? Hvordan bakker vi bedst muligt op om den enkeltes udfoldelsesmuligheder – uden at det går ud over fællesskabets trivsel? Det er således vores mål, at vores etiske profil – i sin helhed – skal fungere som et refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at den enkelte kan trives og opleve en meningsfyldt hverdag på Kollegiet.

Vores etiske profil består af:

  • Vores mission
  • Vores etiske referenceramme
  • Vores bærende værdier

Læs hele Kollegiets etiske profil